Bioboeren ondersteunen, door landbouwgrond vrij te kopen en aan hen te verpachten. Zo wordt de financiële grondlast van hun schouders genomen, en krijgt het biobedrijf een leefbare en duurzame basis.
Een stukje aarde vrijkopen in plaats van verhandelen, en duurzaam beheren: de aangekochte gronden worden blijvend binnen het biologisch landbouwcircuit gehouden. Vruchtbare grond behouden en verzorgen voor nu en voor later, voor onze kinderen en kleinkinderen.
Het culturele leven op en rond de boerderij ondersteunen en ontwikkelen, de mensen uit de streek dichter bij de bioboer brengen.
De grondproblematiek in de landbouw bespreekbaar maken en een klein maar concreet alternatief bieden.