Draag je de biologische landbouw een warm hart toe?
Wil je steun verlenen aan de productie van gezond en natuurlijk voedsel en aan een milieuvriendelijk landbouwbedrijf?
Via de projecten van Land-in-zicht VZW kan dat!
Je kan activiteiten op de Zonnekouter mee helpen organiseren: opendeurdagen, een optreden (misschien ken je een muzikant of een groepje), een debat, een klasbezoek, .. of een dagje komen meewerken op de boerderij.
Je kan financieel steunen. Zo investeer je mee in een stukje biologische landbouwgrond met toekomst: rekeningnummer 523-0406758-15 van Land-in-zicht VZW. We zoeken ook mensen die geld willen lenen voor een langere termijn, tegen een beperkte rente, zodat we lopende leningen kunnen vervangen en meer tijd krijgen om het schenkgeld bijeen te zoeken.
Je kan een activiteit organiseren ten voordele van de VZW (een avondje, een debat, een uitstap, een georganiseerde wandeling of fietstocht) waar we ons verhaal komen doen. De video "Land in zicht", opgenomen door Plattelandsontwikkeling VZW kan een goede basis zijn. Je kan ons in contact brengen met organisaties die hier oren naar hebben.
Land-in-zicht VZW is nog jong en klein:
ze heeft nood aan een groter draagvlak, en aan meer middelen.
Doe je mee?
Ja, ik wil graag iets doen voor Land-in-zicht VZW
Ja, ik wil een doorlopende betaalopdracht geven