Land-in-zicht VZW: vrije grond voor biologische landbouw
In 2001 richtten enkele bioboeren en sympathisanten Land-in-zicht VZW op:
- Vanuit een bezorgdheid voor onze aarde en haar boeren;
   
- Vanuit het inzicht dat we als maatschappij, door onze aarde te verhandelen als koopwaar, op een fundamenteel verkeerde manier met onze landbouwgrond, ons voedsel, onze natuur, ons landschap omgaan;
   
- Vanuit het inzicht dat eigendom en beheer van gronden voor duurzame landbouw en natuur een verantwoordelijkheid is van de hele maatschappij, niet enkel van de boeren.